Et liv i balance

Igen og igen ser vi, at virksomheder markedsfører sig til nye medarbejdere med, at de går op i work-life-balance, men det er efterhånden også et fortærsket udtryk og en forældet måde at se på (arbejds)livet på, mener Charlotte Højlund.

For det er en tankegang, der tager udgangspunkt i arbejdet, derefter livet og til sidst familien. Er det virkelig sådan, vi vil prioritere i en tid, hvor vi også taler om, at fædre skal mere på banen fx med øremærket barsel, kvinder højere op i hierarkierne som bestyrelsesmedlemmer, og alle under Corona fandt ud af, at selv om det var besværligt, var der også mange gode ting at sige om hjemmearbejdsplads og -dage – både når børnene er små, og når de er flyttet hjemmefra?

Da børnene var små, var livet fyldt med en masse arbejde og ansvar, pligter og prioriteringer. Med kærlighed, kys og kram, men også skrig og skrål. Forældrerollen er nemlig både den største og mest krævende rolle, vi vil indtage i vores liv, bl.a. fordi der også er et tidsregnskab, som er fuldstændig umuligt at få til at gå op – især hvis begge har fuldtidsarbejde, eller man er eneforælder.

Ud fra familiens bedste valgte Charlotte derfor for mere end 12 år siden at blive selvstændig, da der dengang ikke var mulighed for hjemmearbejdsdage, 30-timers eller fire dages uge – kort sagt flexibilitet.

Når hun ser tilbage, kan hun også se, at hun gjorde noget andet: At se på hvilket liv, hun ønskede sig og så forme resten ud fra det.

Det er den diskussion hun lægger op til i dette foredrag, da hun gerne vil inspirere andre til at se deres liv fra det synspunkt i stedet for at gå ud fra arbejdet. Det er ikke for alle at være selvstændige, men måske er der andre metoder til at få et bedre og lykkeligere liv for både voksne og børn?

Der vil være masser af stof til eftertanke, og Charlotte deler rigt ud af både gode og dårlige oplevelser.

Målgruppe

Alle der ønsker at stoppe op, tage deres liv op til revision og spørge sig selv: ”Lever jeg egentlig det liv, jeg ønsker?”

Foredraget udbydes også som workshop for både ledere og medarbejdere, hvor formålet er at gøre virksomheder mere tiltrækkende over for nye medarbejdere og få bedre fastholdelse, da inspirationen kommer fra ’gulvet’ og stille det gamle Nyrup-spørgsmål: ”Kan vi ikke gøre det lidt bedre..?”